Mesajı Okuyun
Old 10-09-2021, 18:28   #1
ekinheval

 
Soru ortaklığın giderilmesi davası ve ipotek

Ortaklığın giderilmesi davası sonrası yapılacak ihalede, satın alınması düşünülen payın üzerinde ipotek olması ve ihale bedelinin ipotek bedelinin altında kalması halinde yeni malikler bakiye ipotek bedelinden sorumlu olur mu?

Örneğin, Payı 40.000-TL’ya aldık, ipotek bedeli ise 100.000-TL.

İhale bedelinin ipotek alacaklısına ödenerek ipoteğin fek edileceğini düşünüyorduk, ancak uygulamanın taşınmazın ipotek yükü ile tescil edilmesi şeklinde olduğu söyleniyor.

Oysa ipotek alacaklısı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapıp ihale ile bu payı satsa aynı yol izlenecek ve ipotek bedelinin tümünü bu satıştan tahsil edemese de ipotek taşınmazdan fek edilecekti.

Tecrübesi olan meslektaşlarımdan görüşlerini bildireceklere şimdiden teşekkürler.