Mesajı Okuyun
Old 06-01-2017, 09:26   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan 556 S. KHK m.14 Anayasa Mahkemesi Kararı ile İptal Edilmiştir

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK'nın 14. maddesi Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir.

Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanan 14.12.2016 tarih ve 2016/148 E. 2016/189 K. sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 556 S. KHK m.14'ün, Anayasanın 91. maddesinin 1. fıkrasına aykırı olduğu gerekçesi ile yani mülkiyet hakkının KHK ile düzenlenmesinin mümkün olmaması nedeni ile iptal edilmiştir.

İptal edilen 14. madde hükmü şu şekilde idi;

Markanın kullanılması
Madde 14 – Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka iptal edilir.
Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir:
a) Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d) Markayı taşıyan malın ithalatı.