Mesajı Okuyun
Old 18-02-2009, 20:55   #9
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HUKUKDOKTORU
Harita Mühendisliği lisans eğitimi almış ve alanında doktora yapmış bir akademisyen, aynı zamanda iktisadi ve idari programlara da yer veren bir Meslek Yüksek Okulunun müdürü olarak "Meslek Yüksek Okulları için Temel Hukuk" isimli bir ders kitabı yazmıştır.
Fikri hukuk, disiplin hukuku ve bilimsel etik açılarından bu olayı nasıl değerlendirirsiniz?

Bir Diş Hekiminin, roman yazması mümkündür. Hayal gücü geniştir, edebi kabiliyeti de belki vardır, olabilir. Alırız, okuruz veya almayız okumayız...

Bir Diş Hekiminin, "Mimarlık mesleğinin temel kuralları" isimli bir kitap yazıp, alenileştirmesi de belki mümkün olabilir. Vatandaş, muhtemelen böyle bir kitabı kitapçının "komedi" türü eserler bölümünde görebilir. Okur, güler eğlenir... Bu haliyle kötü veya yanlış da olsa FSEK dairesinde korunması gereken bir "eser" vardır.

Fakat, aynı Diş Hekimi, bir üniversitede akademisyen ve hatta idareci sıfatıyla "Mimarlık Mesleğinin temel kuralları" isimli bir kitap yazıp, bu kitabı da öğrencilere okutmaya kalkarsa, kanaatimce işte bu noktada kitap; "Komedi türü" kitap olmaktan çıkar, "öğrenim hakkına müdahale veya öğrenim hakkını engelleme" niteliği bile taşıyabilir...

Bu kitabı okuyup, sınıfı geçemeyecek her öğrencinin kitap yazarına tazminat davası açması için esaslı bir sebebin mevcut olduğu düşüncesindeyim...

Sonuç;

Söz konusu Kitap!, kanaatimce bir eserdir. Bir kitabın eser sayılabilmesi için yazarının "ehil" olması şart değildir. Fakat hiç olmazsa kitapta bir "fikrin" olması zorunludur. Diğer yandan; "Disiplin hukuku, Bilimsel Etik" ile birlikte bu eserin bir de "Sorumluluk Hukuku" yönünden incelenmesi şarttır.