Mesajı Okuyun
Old 15-02-2009, 13:55   #8
Av.Dr.Yahya DERYAL

 
Varsayılan

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
Ders Kitapları ve Teksirlerin Basılması
Madde 48- "Üniversitelerde ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite tarafından basılır veya bastırılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fiyatla satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim-öğretim yılı içinde bastırılamıyacağı kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma hakları saklıdır.
Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları Yükseköğretim kurulunca düzenlenir."

Olayımızda da, hukukla ilgili gözlem ve değerlendirmelerin yer aldığı bir "hukuk kitabı" değil, MYO'nda ders aracı olarak kullanılan bir "ders kitabı" söz konusudur.