Mesajı Okuyun
Old 19-09-2012, 15:32   #6
Av. Nevzat Yağız

 
Varsayılan

Sayın meslekdaşlarım öğrenci arkadaşın sorusuna cevap verirken yanlış yapıyoruz, yoksa verdiğim cevap da benmi yanılıyorum. Değer artış payı edinilmiş malın değerinin kendiliğinden (örneğin piyasa koşullarına göre zamanla veya enflasyon oranına göre) olan artışı değildir. Değer artış payı MK.227 md.de açıklandığı üzere eşlerden birinin diğer eşe ait bir ŞAHSİ MALA yaptığı katkının değeridir. Yani onun şahsi malına katkı yapmış ise bu değer, hesap yapılırken ona geri döner. Bu neden ile öğrenci arkadaşın sorduğu son sorunun cevabı şöyle olması gerekmezmi.. Değeri ne olursa olsun her iki eşin o evin alınmasına yaptıkları katkı kendi çalışmaları karşılığı elde ettikleri gelirler ile olduğundan bu malın tamamı edinilmiş mal olacaktır, yani paylaştırma yapılırken (şahsi mallarından bir katkıda bulunduklarını ayrıca ispat edemezler ise malın tamamı edinilmiş mal olarak kabul edileceğinden) artık payın yarısı, yani evin paylaşma anındaki (boşanma davasının açıldığı tarihteki) değerinin yarısı bir eşe yarısı diğer eşe kalacaktır diye düşünüyorum.