Mesajı Okuyun
Old 23-11-2017, 17:06   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Eser sözleşmesinin sözkonusu olmadığı anlaşılıyor. Satıcı da ticari amaçla hareket etmemişse (işi daire alıp satmak değilse), genel mahkemeler görevlidir diye düşünüyorum.
Saygılarımla...

6502/m.2 - (1) Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar.

6502/m.3/I-
i) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,...
l) Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,... ifade eder.

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2010 / 5811
Karar: 2010 / 10863
Karar Tarihi: 16.07.2010: "...dava konusu taşınmaz ticari amaçla satılmadığı için davacı Yasanın 3. maddesinde belirtilen satıcı tanımına girmemektedir. Şu halde bu davaya bakmaya, genel mahkemeler görevlidir..."