Mesajı Okuyun
Old 14-10-2016, 12:36   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı,

--Boşanma dosyası Yargıtayda bozulduğunda,yerel mahkeme ya karara direnir ya da bozmaya uyarak bozmanın gerektirdiği yeni bir karar verir.Bu karar için de temyize başvurulabilir.

--Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir.

--Yargılama süresince de tarafların sadakat yükümlülüğü devam eder. Bu nedenle facebooktaki fotoğraflar yeni bir davanın konusu olabilir.Uygulamada ise davadan sonraki olayların da zaman zaman değerlendirmeye alındığıveya verilen kararı etkilediği izlenmektedir.

--Eşiniz iftira sebebi ile suç duyurusunda bulunacak veya manevi tazminat davası açacak olursa bu dosyalardaki delillere göre karar oluşturulacaktır.Peşinen ve ayrıntı bilinmeden bir öngörüde bulunmak mümkün değildir.

-Sadakatsizlik tek başına velayetin değiştirilmesi sebebi değildir.Çünkü bu durum çocuğa karşı değil eşe karşı kusur olarak kabul edilir boşanma ve tazminat sebebi dolarak değerlendirilir.

Fakat velayetin değiştirilmesi davası yeni sebeplerle her zaman açılabilir bir davadır.

--Sonradan öğrenilen sebeplerle her zaman yeni bir boşanma davası açılabilir.

--İcra takibine konu nafaka alacağı tedbir nafakası ise boşanma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.Yoksulluk nafakası zaten boşanma kararı kesinleşmeden icra takibine konu edilemeyecektir.

--Evli kişi ile evli olduğunu bilerek ilişki kuranlar hakkında daha önceleri tazminat kararı verilirken son dönemde Yargıtay görüş değiştirdi.3 kişi aleyhine bozma kararı verilen bir dosyada yerel mahkeme karara direndi.Bu dosya Yargıtay Hukuk Genel kurulunda değerlendirilecek ve konu daha iyi açıklığa kavuşacaktır.

--Yargıtay bozma kararına uyan mahkeme sadece bozma kararı yönünde yargılama yapar.Yargıtay velayet konusunda kararı bozmamış ise yerel mahkeme bu konuda yeni karar oluşturamaz ve tanık dinleyemez.

-- Çocukla eski eşinizin kişisel ilişkisinin kurulacağı adres karşı tarafa bildirilmelidir.Aksi halde (usulüne uygun yolla) icra müdürlüğü ve uzmanla çocuk teslimi için adrese gelindiğinde çocuğun bulunmaması sonucu hakkınızda şikayet yapılabilir.

Pek çok sorusu ve ayrıntısı olan hukuki süreçte bir avukattan doğrudan hukuki destek almanızı öneriyoruz.