Mesajı Okuyun
Old 27-09-2006, 09:06   #10
ISIL YILMAZ

 
Varsayılan

Sn.Hulusi Metin'e teşekkür etmek gerek, Adalet meselesini tek bir başlıkta tartışmaya açtığı için. Hukukçuların hep adınıandığı ama üzerinde az ya de sırınlı bir çerçevede düşündüğü konulardan biri olarak görüyorum adaleti. Bu sitedeki adalet tartışmalarının çoğunu okudum ve bu başlık altında görüşlerimi paylaşmak istedim.

Olgusal olarak adaletin karşılığı yasallık olarak gösteriliyor ve biz uygulamada çalışan hukukçular genellikle bu tür bir adaleti tartışmaya eğilimliyiz. Ancak, bence esas tartışılması gereken "değer" olarak adalet olmalı, felsefi olarak adalet. Olgusal adaleti ( yasallığı) tartıştığımızda toplumdan topluma, zamandan zamana değişen şeylerden ve görecelikten bahsedebiliriz de değer olarak adalet sorunu daha evrensel bir yerde durmalı. İçinde değişmeyen, tüm zamanlarda içi aynı şekilde doldurulmuş bir kavram olarak adaletle ilgilenmek öncelikli sorunumuz olmalı, diye düşünüyorum.

Bu tür tanımlanması zor kavramlar,sezgiyle kavranabilir. Adaletin ne olduğunu tanımladığımızda onu sözlüklerin sığ dünyasına hapsetmiş olabiliriz de bunu, sezme gücümüzle ( belki vicdan burada en büyük yol göstericidir) kavradığımızda daha geniş bir alanda değerlendirebiliriz. Adaletsizlik dünyanın her yerinde aynı şekilde kavranıyorsa, adaletin de böyle bir yanı olmalı değil mi?

Adaletin güçle ilgisi kuruluyor birçok yerde. Aslında yasa koymanın güçle ( çoğunluk/çoğulluk/tiranlık vs.) ilgisi vardır, ancak değer olarak adalet, gücün ilerisindedir. Nerede okuduğumu hatırlayamıyorum, ama şöyle bir laf kalmış aklımda : Güç, adaleti inkar edebilir. Bence yasa ve adalet her zaman aynı yönü göstermeyebilirler.

Adaleti yasallık çerçevesinden çıkarak "değer" çerçevesinde incelesek, daha anlamlı bir iş yapmış olmaz mıyız?

Saygılar.