Mesajı Okuyun
Old 09-10-2017, 09:06   #2
Av. Hatun Olguner

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan 12 HD

...Tebligat Kanunu'nun 10.maddesine eklenen ikinci fıkra ile gerçek kişilere yapılacak tebligatla ilgili olarak iki aşamalı bir yol benimsenmiştir. Muhatabın adresi takip alacaklısı (veya davacı) tarafından bildirilecek ve normal tebligat çıkarılacaktır. İlk defa bildirilen adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi veya başka bir adresi olması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki adres de Tebligat Kanunu'nun 10/1. maddesi kapsamında bilinen adrestir. Bildirilen adrese çıkarılan tebligatın bila tebliğ iade edilmesi halinde, tebligat, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre çıkarılacaktır...

Bu karara göre doğrudan mernis adresine TK Madde 21 e göre tebligat çıkarılamaz. Öncelikle mernis adresi de olsa bir adresin davalı adresi olarak bildirilmesive bu adrese normal tebligat gönderilmesi gerekir.