Mesajı Okuyun
Old 07-10-2006, 16:06   #8
ismail aksu

 
Varsayılan

Yargıtay'ın verilen her iki kararı da yanlıştır.Ücreti vekalet için faiz kesinleşme tarihinden itibaren yürütülebilir.BK101'e göre temerrüt ve muacceliyet kesinleşme tarihinde oluşur.Zira,kesinleşmemiş bir kararda geçen ücreti vekalet kayıtsız şartsız kesin olarak ödenmesi gereken bir borç halinde değildir.İtiraz hakkı tanınmış ve ortadan kalkması mümkün bir haldedir. Kesinleşme anında ise tebliğ edilen karar gereği ödenecek miktar belli olduğundan ve kesinleşme ile kayıtsız şartsız kesin olarak ödenmesi gereken bir borç haline geldiğinden faiz buradan yürütülmelidir. Kaldı ki vekalet ücreti karar tarihi itibari ile belirlenir ve davada gösterilen başarı ve harcanan emeğe göre Mahkeme'ce belirlenir.Karar kesinleşmediği sürece,yargılamanın devam etmesi,kararın bozulması,yeniden yargılama yapılması durumlarında karar tarihinde yürürlükte olan tarife uygulanacağından ve Avukatın harcayacağı emek ve başarı henüz bitmemiştir. Yukarıda verilen Yargıtay'ın her iki kararı da kanaatimce yanlış olup daireler arasında dahi görüş farklılığı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.