Mesajı Okuyun
Old 04-08-2006, 13:37   #1
Av. Şehper Ferda DEMİREL

 
Varsayılan BAĞ-KUR , yersiz prim tahsilatı, ardışık hatalar

Olayın Tarihçesi:

Müvekkilime, 1990 senesinde, Bağ-Kur'dan ödeme emri gelir. Müvekkilimin o tarihte Bağ-Kur'a tabi bir çalışması yoktur. Ancak, "icra, ödeme emri kelimeleri ile ödeme emri metnindeki ödemezseniz şöyle şöyle, mal beyanında bulunmazsanız hapisle tazyik" kelimelerinden krokan müvekkilim (o tarihlerde korkanlar vardı, anımsarsanız) , uğraşılmaz ,neyse ödeyeyim diyerek , ödeme emriyle talep edilen ve gerçekte kendisi ile aynı adı taşıyan bir başka bağ-kur borçlusunun birikmiş tüm prim borçlarını defaten öder.

Böylelikle müvekkilim, 1982-1990 yılları aralığı tüm aylık primleri , bağ-kurlu olmadığı halde ödemiş olur, makbuzunu alır.

Konu kapanmaz, zaman zaman bağ-kur yine biriken primler için müvekkilime ihtar gönderir, müvekkil de ödemeye devam eder.

Bu aralıkta müvekkil, bağ-kura giderek bu nedir,niye ödüyorum diye anımsamadığı bir tarihte sorar. Beyanına göre, sehven aynı adı taşıyan başka bir bağ-kur borçlusunun primleri için ona tebligat gönderildiği (tebligat adresi müvekkilimin adresidir) anlaşılır. Yetkili şifahen "hatayı düzeltiyoruz, bu sigorta sicil numarası artık size aittir" der.

Müvekkil de bundan sonra aynı şekilde primleri ödemeye devam eder.

Ara zamanda, 1994 te de gerçekten bağ-kur a tabi olarak çalışmaya başlamıştır.

Netice olarak 1982-2005 aralığı sona erip de, 08.08.2005 tarihine ulaşıldığında, artık müvekkilimin sigortadan emeklilik hakkı doğacaktır.

Son 2-3 yıla ait prim borçlarını ödemek için Bağ-Kur'a gittiğinde, yine şifahen "üzgünüz,sizi emekli edemeyiz, çünkü 1982 yılında vergi kaydınız yok, vergiye tabi çalışmanız olmadığı için süre olarak emeklilik hakkını kazanmanız da olanaklı değil, isterseniz yersiz primleri iade ederiz" cevabı ile karşılaşır.

Bunun üzerine, Bağ_kur'a, tarafımızca yazı yazılarak, hiç kimsenin hatalı fiilinden kendi lehine hukuki kazanım elde edemeyeceğinden yola çıkarak, son çıkarılan af kapsamında son 2-3 yıla ait prim borçlarının tarafımıza aftan yararlandırılarak bildirilmesi, defaten kapatacağımız ve bilahare müvekkilimin emeklilik haklarının kendisine teslim edilmesi istenir, aksi halde 20.04.1982-25.07.1994 aralığında yersiz tahsil edilen primlerin , ödeme tarihleri itibariyle hesaplanacak yasal faizleriyle birlikte müvekkilime iade edilmesi istenir, her iki istemimiz de yerinde görülmediği takdirde, hukuki cezai yollara müracaat edeceğimiz hatırlatılır.

Bunun üzerine kurum benim yerime yine müvekkilime yazmayı tercih eder ve falanca sicil numarası sana ait değil, o diğer kişinin diyerek, söze kayıt için gerekli evraklarınızı getirdiğiniz takdirde 2000 itibariyle sigortalılığınız başlatılacak, sehven ödediğiniz yersiz primler makbuzlarıyla ile müracaat ettiğiniz takdirde tarafınıza iade edilecektir yanıtını verir.


Müvekkil ise ödediği primlerin iadesiyle ilgilenmemekte , emekli olmak istemektedir.

Müvekkilin adresine gönderilen çok sayıda ( müvekkilin telefonunu, müvekkilin kimlik numarasını ve bugün o numara size ait değil dedikleri bağ-kur numarasını içeren) ve bağ-kur yetkililerinin imzasını taşıyan talep-taahhütname ve bağ-kur prim ihbarı evrakı , sigortalı prim bilgileri dökümü mevcuttur.(2006 yılı dahil, yazışmalardan önce)

Sorum:

-Yasada yersiz prim ödemelerinin iadesi, geçmişe yönelik son 10 yılı kapsıyor. Öncesi zamanaşımına uğruyor. Gerçi kurumca gönderilen son yazıda, makbuzları ile müracaat ederseniz öderiz denmiş. Ama talep ederiz, ödenmez, davaya konu olur ve karşımıza zamanaşımı diye çıkarlarsa sizce ne olur? Öderiz beyanları, gelecek bir gündeki zamanaşımı itirazlarını hükümsüz kılar mı?

-Esassen müvekkilim de emeklilik isteğinde. Diğer kişi kimdir, nerdedir, müvekkilimin bilgisi yok. Şahsın ödediği bir prim de yok. 1990 yılından başlayarak, 1982 yılı başlangıcını kapsayacak şekilde bugüne dek tüm primleri müvekkilim ödüyor, o yazışıyor, o borçlanıyor ve sonuç itibariyle kurumun imzasını taşıyan yukarıda koyu harflerle altını çizdiğim yazşma evrakları var.

Nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz?

Saygılarımla...