Mesajı Okuyun
Old 17-02-2017, 16:32   #5
GÜLSÜM ÖNAL

 
Varsayılan

T.C.
ANTALYA
…ASLİYE CEZA MAHKEMESİ H.A.G.B
DOSYA NO : 2014/… Esas
KARAR NO : 2015/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2014/……
GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
-----------
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesiyle Müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılımıza vermiş olduğu şikayet dilekçesinde, şüpheli ……….. hakkında Serik 1. İcra Müdürlüğünün…. / …..esas sayılı dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başladıkları, şüpheli borçlunun 5490 Sayılı Yasanın 50 ve 51. Maddelerine uygun olarak belirttiği mernis adresine çıkartılan tebliğatların tebliğ edilemediğini bu nedenle gerçeğe aykırı beyanda bulunan şüpheli hakkında kamu davası açılmasını talep ettiği,kolluğa yaptırılan araştırma sonucunda düzenlenen tutanağa göre şüpheli ………'in mernis kaydında belirtmiş olduğu ………………Muratpaşa/ANTALYA adresinde yapılan araştırmada şüphelinin tanınmadığı iş yeri sahibi …………. ile görüşüldüğünde ise ……… isimli bir kişiyi tanımadığını beyan ettiğine dair tutanak tutulduğu görülmüş olup,
Şüphelinin alınan savunmasında; belirtilen adreste kiracı olarak oturduğunu, aleyhine yapılan icra takibinde belirtilen adresten iki yıl önce taşınarak İstanbul'a gittiğini, adres değişikliğini ise bildirmediğini, bunun suç olduğunu bilmediğini söylediği, Yukarıda belirtilen şekilde şüphelinin gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunarak hiç ikamet etmediği bir adresi ikamet adresi olarak göstermek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştır.
Sanık " müşteki benim aleyhime icra takibi başlatmıştı. Ben 2 yıl Antalya muratpaşa da oturdum. Ve adresimi de resmi kurumlara bildirdim. Daha sonra İstanbula taşındım. Ancak adres değişikliğimi muhtarlığa ya da nüfus müdürlüğüne bildirmek zorunda olduğumu bilmiyordum. Müşteki ile aramızdaki bu senet düzenlendiği tarihte ben muratpaşa da oturuyordum ve oradaki adresimi bildirmiştim . Suç işleme kastım yoktur. " biçiminde kendini savunmuştur.
Yapılan yargılama sonunda toplanan delillere, tüm dosya kapsamına, özellikle sanığın kaçamaklı ikrrına; mernis kaydına, kollukça yapılan araştırmaya göre sanığın gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunarak hiç ikamet etmediği hiçbir zaman konut olarak kullanılmamış bir işyerini ikamet adresi olarak göstermek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği sabit olmakla sanığın aşağıdaki biçimde cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda Açıklanan Gerekçelerle:
1- Sanığın eylemine uyan 5490 sayılı yasanın 67/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kişisel ve sosyal durumu gözönüne alınarak takdiren 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
Cezanın sanık üzerindeki olası etkisi gözönüne alınarak sanığın cezası TCY:nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 indirilerek 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
Sanığın geçmişteki hali, sabıkasız oluşu, giderilmesi gereken maddi zarar bulunmayışıgöz önüne alınarak ileride tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanı oluştuğundanCMY.nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
CMY.nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,
……..ilişkin katılan vekilinin yüzünde diğer tarafların yokluğunda açık duruşmada karar verildi.. ……………………