Mesajı Okuyun
Old 14-01-2014, 09:31   #2
üye7160

 
Varsayılan

Sayın Konuk ; Sigortalının vefatı halinde;

Erkek çocuklar 18 yaşını dolduruncaya kadar ;orta öğrenim yapıyorlarsa 20 yaşını ; yüksek öğrenim yapıyorlarsa 25 yaşını dolduruncaya kadar hak sahibi sayılırlar. Çalışamayacak durumda malül olan erkek çocuklar ise kendi çalışmalarına bağlı olarak herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almıyor olmaları şartı ile hangi yaşta olduklarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar.

Kız çocuklar ise sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmamak ve buralardan kendi çalışmalarından dolayı aylık almamak ve evli olmamak şartı ile yaşlarına bakılmaksızın hak sahibi sayılırlar.

Dolayısı ile muhtaçlığınız nedeni ile hem maaş hemde sağlık sigortası haklarınız mevcuttur.

5510 sayılı Kanun :
MADDE 34 - Ölen sigortalının 33 üncü madde hükümlerine göre hesaplanacak aylığının;
Madde 34:[B]b/2 :[/b] Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların her birine %25 i verilir.
Yine 35.maddede : Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında kaybederek malûl olduğu anlaşılanlara, 34 üncü maddede belirtilen şartları taşımaları halinde, malûllük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden ay başından itibaren, 94 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla aylık bağlanır.denilmektedir.

Siz maaş almanıza ve malul çocuk olarak sigortalının hak sahiplerinden sayılmanıza rağmen sağlık güvencenizin alınması hatalıdır.
Mahkemece doğru hüküm kurulacağını düşünüyorum,Sgk konusunda uzman bir hukukçudan destek almanız yararınıza olacaktır.Geçmiş olsun...