Mesajı Okuyun
Old 27-11-2013, 10:29   #1
tangela

 
Rahatsiz KAnunun öngördüğü süreden önce dava açmak dava şartımıdır?

İLAMIN ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI İDDİASI:
MADDE 33/a.

(Ek: 18/2/1965 – 538/18 md.)

İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra tetkik mercii tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vakı olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.


Ben karar çıktıktan sonra hemen dava açtım. Kesinleşmedini beklemedim. Karşı taraf da bu durumun dava şartı olduğunu ve davanın dava şartı yokluğundan dolayı reddedilmesi gerektiğini söylüyor.

Süresinden önce dava açmak hak düşürücü olabilir mi?