Mesajı Okuyun
Old 29-08-2013, 17:38   #4
nephilis

 
Varsayılan

Sayın @limpid,
Sayın Avukat Z.D. nin de ifade ettiği gibi derdestlik ilk itiraz olmaktan çıkmış, dava şartı olmuştur. Anlaşmalı boşanma davası açılan mahkemece derdest olan ilk boşanma davasının tespit edilmesi (UYAP vs. üzerinden) halinde dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilme ihtimal ve riski bulunmaktadır. Peki bu durumda doğru olan, hukuken izlenmesi gereken yol ne olacaktır?
Öncelikle Yargıtaydaki dosyaya feragat dilekçesi yollayın. Bunun üzerine Yargıtay'ın, feragatle ilgili bir karar vermesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermesi gerekecektir. Bu durumda yerel mahkeme HMK yönetmeliği 57. madde uyarınca feragatle ilgili ek karar verir. Bu ek karardan sonra mahkemeye müştereken temyizden feragat dilekçesi verilerek kararı kesinleştirip anlaşmalı boşanma davanızı açabilirsiniz.