Mesajı Okuyun
Old 27-02-2007, 19:44   #1
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Tmk.713- Tescİl Davasi

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Esas No : 2005/1 Karar No: 2007/1

ÖZET: "4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 713 üncü maddesinin 1 ve 2 nci
fıkraları gereğince açılan tescil davasının süre yönünden reddedilmesi
halinde; aynı yerle ilgili olarak açılacak ikinci davanın olumlu
sonuçlanabilmesi için, ilk kararın kesinleşmesinden itibaren taşınmaz
üzerindeki zilyetliğin davasız, aralıksız ve malik sıfatıyla yeniden 20 yıl
sürmesi gerekir."
Resmi Gazete , 27.02.2007 Salı Sayı: 26447 (Asıl)