Mesajı Okuyun
Old 11-02-2012, 20:26   #2
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Turhan Demiroğlu
Bir kamu kurumundan ihale ile iş alan işveren/şirketin, iştigal mevzuu işin sona ermesi durumunda İş Kanunu m.25/III kapsamında iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmakta mıdır? (Şirket faaldir)

Veya: İhaleli işin sona ermesi -ve yeni ihalenin alınamaması- m.25/III kapsamında "zorlayıcı sebep" olarak değerlendirilebilir mi?

Saygılarımla...

İşin sona ermesi 25. madde anlamında haklı fesih nedeni değildir. İşçinin diğer şartları varsa kıdem ve ihbar tazminatı hakkı bulunmaktadır. (Geçerli sebeple iş akdinin feshinin kabul göreceği düşünülmelidir)

Ancak işçi ile sadece bu işin tamamlanması süresince çalışması koşulu ile, yani İş Yasası'nın 11. maddesindeki şartları havi yazılı bir belirli süreli hizmet sözleşmesi imzalanması halinde ihbar tazminatı ve iş güvencesi hükümlerinin uygulanamayacağı nazara alınmalıdır. Saygılar.