Mesajı Okuyun
Old 11-02-2012, 16:22   #1
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan İhaleli İşlerde İşin Sona Ermesi - İşveren Açısından Zorlayıcı Sebep - İş Kanunu m.25/III

Bir kamu kurumundan ihale ile iş alan işveren/şirketin, iştigal mevzuu işin sona ermesi durumunda İş Kanunu m.25/III kapsamında iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı bulunmakta mıdır? (Şirket faaldir)

Veya: İhaleli işin sona ermesi -ve yeni ihalenin alınamaması- m.25/III kapsamında "zorlayıcı sebep" olarak değerlendirilebilir mi?

Saygılarımla...