Mesajı Okuyun
Old 05-10-2011, 17:32   #5
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Sayın Armağan Konyalı'nın fikrine saygı duyuyor ancak katılmadığımı belirtiyorum.

FUTBOLCU TEMSİLCİLERİ TALİMATI :
MADDE 2.
Futbolcu Temsilcisi : Bu talimat ve FIFA Futbolcu Temsilcilerine İlişkin Düzenleme (FIFA Players’ Agents Regulations) uyarınca elde edilen lisansla, bir ücret karşılığında, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir transfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kişiyi,ifade eder.

Madde 19 . Futbolcu temsilcisinin yükümlülükleri

Bu madde oldukça uzun ve içeriğine bakıldığında Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan herhangi bir yükümlülük olmadığı gibi, genel anlamda talimatname incelendiğinde Sayın meslektaşımın paylaşmış olduğu "ek" görevler talimatnamede görülememektedir.

Bu açıdan, bir mesleği icra eden kişinin olası işverenleriyle arasındaki hukuki bağı oluşturmak Futbolcu temsilciliğinin basit bir tanımı olabilir. Bu her avukatın bir çok kez yaptığı ve alışılagelmiş görevlerinden bir tanesidir. Hangi avukat çıkıpta, işçi hakları ve sözleşmeleriyle ilgili işlem yapmıyor? Veyahut yaptığı bu hakları bildirme ve sözleşme düzenleme işinden ücret almamakta?

TFF, Futbolcu temsilciliğinin kurulması aşamasında amaç olarak, kayıt dışı ve belli bir bilgi, birikim ve deneyimi olmayan kişilerin futbolcu ve takımalarla yapacağı sözleşmelerin önüne geçmeyi hedeflemiştir.

Her ne kadar sözleşme düzenlemek Avukatın en temel görevlerinden birisi olsa da, TFF kendine özgü işleyişiyle buna bir statü kazandırmaya çalışmaktadır.

Şahsi görüşüm ve talimatnameden anladığım kadarıyla, Avukatlık ve Futbolcu Temsilciliği(menajerlik) görevleri birlikte yapılabilir.

Ancak tartışılması gereken, Avukatlık kanunun 35.maddesi ışığında hukuki mütalaa vermek ve hakemlik yetkisine sahip organlar karşısında hakları dava etmek ve savunmak gibi yalnızca Avukatların yapabileceği işleri Futbolcu temsilcilerinin, temsilci sıfatıyla yapabilmeleri mümkün müdür?

FUTBOLCU TEMSİLCİLERİ TALİMATI :
Madde 18. 1. c) Kendilerini yetkilendiren herhangi bir futbolcunun veya kulübün menfaatlerini temsil edebilir, gerekli vekaletnameyi ibraz etmek kaydı ile futbolcu adına TFF nezdinde idari işlem ve kararlar açısından başvuruda bulunabilirler.

Avukatlık kanunun ilgili maddesi çerçevesinde konu ele alındığında, TFF özerk statüsüde düşünüldüğünde futbolcu ve takım aleyhine verilen kararlarda yalnızca Tahkim Kuruluna başvuru yapılabilmekte. Bu başvuruyu ise yukarıda belirttiğim 18.maddenin 1.c bendi çerçevesinde Futbolcu Temsilcileri yapabiliyor şeklinde algılıyorum. Bu açıdan Talimatnamenin, Avukatlık kanunu 35.maddeye aykırı bir hali var mı?

Bu hususuda başlık konusuna benzer olması sebebiyle ve her ne kadar 2009 senesine ait bir başlık olsa da, ilgi alanımda olması sebebiyle "hortlatarak" tartışmaya açmak istiyorum.

Saygılar,