Mesajı Okuyun
Old 05-12-2009, 11:13   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 10/b maddesine göre ,anne-babanın sigortasından yararlanmak için aşağıdaki koşulların var olmasını öngörmüştür.

"18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını"

Yasanın belirlediği koşulları taşıyorsanız ilgili birime itiraz edebilirsiniz.