Mesajı Okuyun
Old 20-09-2011, 16:02   #8
hukukbilgisi

 
Varsayılan Ayrılmanın Hukuksal Boyutu 1: Zina

Ayrılmanın Hukuksal Boyutu 1: Zina

Muhterem okurlar, “Sürekli bir şeyler önerip duruyorsun, ama mahkeme kapısında işimize yarayacak bilgi verdiğin yok” içerikli sitemkâr e-postalarınıza da kitabımız yoluyla cevap verme zamanı geldi artık. Mademki ben bu yola baş koydum, sizi hiç teçhizatsız, donanımsız bırakır mıyım, sevgili okurlarım.

Türk Medeni Kanunu'muzun, boşanmaya yönelik yeteri kadar maddesi vardır çok şükür. Birazdan bu maddelerin irdelenmesine geçeceğiz. Ancak, geçmeden önce şunu açıkça ifade edebilirim ki, kanunda bu maddeler varken boşanmayı başaramamak mümkün değildir. Bu maddeler bakımından akılda tutulması gereken nokta şudur; bunlar amaca uygun nitelikte silahlar olmakla birlikte, acemi ellerde karavana da attırabilirler.

Efendim, şimdi kanunumuzdaki sırayla, boşanma sebeplerini tek tek ele alalım.

“Madde 161 - Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
Affeden tarafın dava hakkı yoktur.”

Değerli okurlar, ülkemizde Hülya Avşar diye bir kadın ortaya çıkıp “Kaya, usturuplu zina yapıyor” veya “Erkek arada bir zevklenmeli” yahut da "Kadınlar için de aynı şeyleri söylüyorum. Git başka bir erkekle beraber ol anlamında değil. Arkadaşlarınla bir erkek hakkında konuş, hangi erkeği beğendiğini konuş, o erkeği hayal et. Benim kafamda sadece kocam olmalıdır diye düşünme" gibi laflar etmeseydi, işimiz çok kolaydı. Hülya Avşar'ın “Zina Açılımı” sayesinde artık zina, bir boşanma sebebi olmaktan çıkmış, ölmeden önce yapılması gereken 100 hareketten ilki olma onuruna erişmiştir.

Zina konusu hâlâ kanunda bulunduğuna göre Allah'tan ümit kesilmez. Hülya Avşar, istediği kadar tekerimize çomak sokmaya çalışsın, zinanın kendisinden elde etmeyi planladığımız faydaların önüne kimse geçemez.

Geçmişte Kaya Çilingiroğlu, çeşitli hatunlarla birlikte görüntülenmiş ve fakat Hülya Avşar'ın “Zina Açılımı” nedeniyle, boşanmayı başaramamıştı. Nihayet, bir hatunun yatağında sperm izleri bulunduktan sonradır ki, Hülya Hanım, soluğu mahkemede almak zorunda kalmıştı. Demek ki neymiş, eğer boşanmak istiyorsak, zinamızı olabildiğince usturupsuz ve döke saça yapmak durumundayız. Kamuoyunun ilgisi ve bilgisine sunulmayan, belgeli olmayan zinalar, pratikte boşanmayı sağlayamamaktadır. Burada dikkat edeceğimiz husus, zinalarımızı teknolojinin sunduğu imkanlar (kamera, fotoğraf, ses kaydı vs) yardımıyla belgeleyip, mümkün olan en kısa sürede herkesle paylaşmaktır.

Zinayla ilgili söyleyeceklerimizi bitirmeden önce önemle altını çizelim ki; zinayla ilgili fotoğraflarınızın fotokopi olmaması; görüntülerinizde de montaj olmaması şarttır. Aksi takdirde Taksim Meydanı'nda ciyak ciyak “Ben zina yaptıııııım” diye bağırsanız bile, bu belgelerin hiçbir değeri yoktur. Fotokopi, kopya, montaj gibi ucuz yollara saptığınız takdirde, yapılacak incelemelerde zina konusu ispatlanmış olmayacak, gerçekten yapmış olsanız bile zinanız bir halta yaramayacaktır. Lütfen, zina eylemleriniz esnasında orijinal ürünler kullanınız, ıslak imza atınız.