Mesajı Okuyun
Old 03-01-2019, 17:55   #3
av.elvan

 
Varsayılan

"Anayasa Mahkemesinin 21.03.2007 gün ve 26649 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 23.11.2006 gün ve E: 2003/10, K: 2006/106 sayılı Kararı ile 26. maddedeki <sigortalı veya hak sahibi kimselerin işverenden isteyebilecekleri miktarla sınırlı olmak üzere...> bölümünün Anayasaya aykırılık nedeniyle iptaline karar verilmiştir. "
Peki ama bu iptal kararından önce meydana gelen iş kazaları için eski madde mi uygulanıyor? Mesela kaza 2005 yılında ama rücu davası 2010 diyelim madde hangi haliyle uygulanmalı?