Mesajı Okuyun
Old 16-11-2009, 15:36   #2
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

Erken tahliye nedeni ile BK.252 uyarınca tazminat davası açabilirsiniz. Borçlar Kanunu'nun 252/1. maddesi hükmü uyarınca, kiracı kiralayanın kusuru olmaksızın, kiralananı kullanamaması durumunda, kira parasından sorumludur. Bu hüküm gereğince ve kural olarak kiracı, kiralananın aynı şartlarla yeniden kiraya verileceği tarihe kadar geçen dönemdeki kira parasını ödemekle yükümlüdür. Ne var ki, Borçlar Kanununun 98. maddesi hükmü yollamasıyla 44. madde hükmü uyarınca, kiralayanın da zararın artmasına sebebiyet vermemesi gerekir.

Kiralayan , erken tahliye nedeni ile kural olarak kira dönemi sonuna kadar olan kira bedelini kiracıdan isteyebilir.Ne var ki kiralayanın da zararın artmasına sebebiyet vermemesi gerekir. Kiracının kiralananı boşalttığı tarihden itibaren kiralayan , BK.nun 98. maddesi delaletiyle aynı kanunun 44. maddesi gereğince zararın artmasını önlemek için gerekli çabayı göstermek zorunda olduğundan kirayananın , kiralananın boşaltıldığı tarihten itibaren aynı şartlarla ne kadar makul sürede taşınmazı kiraya verebileceği hususu bilirkişi aracılığı ile araştırılacak ve yeniden kiraya verebilmek için geçecek makul sürede işleyecek kira , tazminat olarak hüküm altına alınacaktır.
Ancak, taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmamaktadır. ilk uyuşmazlık sözlü kira sözleşmesinde kira ilişkisinin süreli olup olmadığı noktasındadır. Bu durumda müvekkiliniz kira süresini kanıtlamak zorundadır. Kira başlangıcının, belirli süreli olup olmadığının, belirli süreli ise süresinin tarafınızdan ispat edilmesi gerekir. Belirteceğiniz süre itibariyle ortaya çıkacak yılık kira miktarı HUMK .290. maddede yazılı sınır içinde kalıyorsa tanıkla ispakt etmeniz olanaklıdır ancak, bu sınırı aşıyorsa HUMK. nun 288. maddesi uyarınca tanık dinlenmesine olanak bulunmamaktadır.
İyi çalışmalar dilerim.