Mesajı Okuyun
Old 22-05-2012, 11:29   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan 35. Sınıfın Son Alt Grubu Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Duyuru35. Sınıfın Son Alt Grubu Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Duyuru 17.05.2012


Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 2012/2 Sayılı Tebliğ ekinde yer alan mal/hizmet listesinin 35. Sınıfının son alt grubu kapsamındaki hizmetlere ilişkin duyuru metnine http://http://www.tpe.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=703&haber=591 den ulaşabilirsiniz.

35. SINIFIN SON ALT GRUBU KAPSAMINDAKİ HİZMETLERE İLİŞKİN DUYURU
Bilindiği üzere Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin 2012/2 Sayılı Tebliğ ekinde yer alan listede mallar 34, hizmetler ise 11 sınıfta toplanmıştır.

Tebliğin ekinde yer alan mal/hizmet listesinin 35 inci sınıfının son alt grubu “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için malların* bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.) *Bu kısımda mal veya mal grubu belirtiniz.” şeklinde düzenlenmiştir.
Bu düzenlemenin gerekçesi, çeşitli yargı kararlarında da vurgulandığı üzere mal ve/veya hizmet ifadelerindeki genel tanımlamaların marka koruma kapsamının sınırlarının çizilmesinde belirsizliğe neden olmasıdır. Bu nedenle, markalarını 35 inci sınıfın son alt grubunda “çeşitli mallar”, “...sektörü” veya “…. sektöründeki mallar” gibi ibareleri içerecek şekilde tescil ettirmek isteyen başvuru sahiplerinden Enstitümüzce eşya listelerini tekrar düzenlemeleri ve bu yolla hangi mal veya mal grubuna ilişkin sunum hizmetinin yapılmak istendiğini açıkça belirtmeleri istenmektedir.
Bu itibarla, 35 inci sınıfın son alt grubuna ilişkin tescil talebinde bulunan başvuru sahiplerinin söz konusu hizmeti tanımlarken, sunumunu yapmak istedikleri mal/mal gruplarının yer aldığı alt grupları belirtmeleri uygun olacaktır.
Bu düzenlemeye göre Enstitümüzün uygulamasını açıklayan örneklere aşağıda yer verilmektedir.

1) 19 Ekim 2011 tarihi öncesinde 35 inci sınıfın son alt grubunda “çeşitli malların bir araya getirilmesi” ibaresini kapsayacak şekilde başvurusu yapılmış veya tescil edilmiş bir marka, bu tarihten sonra söz konusu alt grupta başka kişilerce yapılmış/yapılacak yeni başvurular ile aynı/aynı tür hizmetler olarak değerlendirilecektir.
Önceki Başvuru/Tescil: “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri1”
Sonraki Başvuru: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, ayak giysileri, baş giysileri” mallarının bir araya getirilmesi suretiyle yapılan perakendecilik hizmetleri.
Karar : Hizmetler aynı/aynı tür olarak değerlendirilir.

2) Aynı veya benzer görülen iki markanın mal veya mal grubu ile ilişkilendirilmiş perakendecilik hizmetini içermesi durumunda aynı/aynı tür hizmet değerlendirmesi, alt grup esasına göre yapılacaktır.
1 Metin içerisinde açıklandığı üzere, 19 Ekim 2011 sonrası yapılan başvurular bu şekilde kabul edilmemekte, hizmet kapsamına ilişkin başvuru sahibinden açıklama istenmektedir.
Örnek 1:
Önceki Başvuru/Tescil: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri.
Sonraki Başvuru: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “ayak giysileri” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri.
Karar: Bir araya getirilip müşterilerin beğenisine/alımına sunulan mallar, farklı alt gruplara dâhil olduklarından, aynı/aynı tür hizmet olarak değerlendirilmez.

Örnek 2:
Önceki Başvuru/Tescil: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri.
Sonraki Başvuru: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Deodorant, cilt bakımı, makyaj ve saç bakım ürünlerinin” bir araya getirilmesi hizmetleri.
Karar: Bir araya getirilip müşterilerin beğenisine sunulan mallar, aynı alt gruba dahil olduklarından, aynı/aynı tür olarak değerlendirilir.

Örnek 3:
Önceki Başvuru/Tescil: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler, koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri.
Sonraki Başvuru: Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, ayak giysileri” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri.
Karar: Bir araya getirilip müşterilerin beğenisine/alımına sunulan mallar, kısmen aynı alt gruba dahil olduklarından,
Sonraki başvuru;
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri için aynı/aynı tür hizmet olarak değerlendirilir;
Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için “ayak giysileri” mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri için aynı/aynı tür hizmet olarak değerlendirilmez.


Kaynak: www.tpe.gov.tr