Mesajı Okuyun
Old 29-09-2020, 08:49   #2
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan

İYUK 3/d maddesinde, tam yargı davalarında uyuşmazlık
konusu miktarın dava dilekçesinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yani idari başvuruda değil dava dilekçesinde miktarın gösterilmesi zorunludur. Yine İYUK 16/4. fıkrasına eklenen ek cümle ile tam yargı davalarında dilekçede belirtilen miktarın, nihaî karar verilinceye kadar harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabileceği hükmü getirilmiştir. Dolayısıyla tam yargı davalarında belirsiz alacak davası açabilme imkanı bile bulunmaktadır. Sizin olayınızda idarenin düşük tutarlı bir cevap vermiş olması avantaj, bu tutarı kabul etmeyerek dava dilekçenizde daha yüksek belirteceğiniz tazminat miktarı, idarenin ödemeyi kabul ettiği tutarı düşük bulduğunuzdan ötürü kabul etmediğiniz anlamına gelecektir. Son karar size ait olmak üzere, idarenin verdiği cevaptan sonra süresinde tam yargı davası açabilirsiniz diye düşünüyorum.