Mesajı Okuyun
Old 16-10-2011, 20:06   #25
Av. Hüseyin Başköy

 
Varsayılan Uyap'tan Onay Almak

Tam da çok istediğim bir konuya temas etmişsiniz. Bu konuda muazzam yetersizlikler yaşanıyor. Benim gördüğüm yetersizlikler:
1.Siz dosya incelemek için onay istemişsiniz;onay verilmemiş. Ama ısrarla devam etmek istiyorsunuz. Bana göre edin.Bunlar zaman içinde etkili olacaktır.
2.Ben dilekçeleri Uyap üzerinden göndermeye çalışıyorum. Uyap'ı da proje olarak çok beğeniyorum. Gelelim konuya. Dilekçeyi gönderiyorum. Uyap "Şu iş emri ile dilekçeniz gönderildi. Mahkeme katibi onay verdiğinde dilekçenizi Uyapta göreceksiniz" diyor.Ben bunun çıktısını da alıyorum. Gel gör ki, ilgili katipler "onay" vermiyor.Bunda kasıt olduğunu düşünmüyorum. Ancak bilgisizlik var diye düşünüyorum. Telefon açıp söylediğinizde, bizde gözükmüyor; gelmedi gibi cevaplar veriyorlar. Bu mutlaka halledilmeli. Biz de dilekçeye onay verildi mi verilmedi mi diye endişeye düşmeyelim.
3.İkinci sorun, onay veriliyor, çıktı alınıp dosyaya konulmuyor. Dilekçeyi hakim göremiyor. Bu da mutlaka çözümlenmeli.
4.Gerektiğinde mazeret gönderiyoruz. Zaptı Uyaptan almak istiyoruz. Zapta hakim tarafından bazen 3-5 gün, bazen 1 ay onay verilmiyor. Eğer bize E-imza verilmiş ise biz bu hizmetlerden anında yararlanmalıyız.
5.Eğer Uyap üzerinden mazeret göndermişsek, artık tebligat için pul istenmemeli. Zaten duruşma zaptı bize açık. Uyaptan mazeret dilekçesi gönderen bir avukat bana duruşma günü tebliğ edilmedi diyemez. Çünkü zabıt elinin altında.
6.Bu aşamadan sonra hakimler, pul eklenmediği için mazeret kabul edilmedi diye karar vermemeliler. Bir avukatın pul gönderecek durumu olsa, mazereti faksla ya da Uyap üzerinden göndermez. Bizzat verir. Eğer avukat ben duruşmayı Uyap'tan öğreneceğim derse, bu kafi görülmeli. Ancak hakim de duruşmayı yapar yapmaz zapta onay vermeli ki, avukat zaptı almak istediğinde hemen alsın.
7.Uyap gerçekten çok büyük bir buluş. Buna uygun yasal düzenleme yapılmalı. Herkese göre mazeret yorumlanmamalı.16.10.2011.Av.Hüseyin Başköy