Mesajı Okuyun
Old 15-09-2011, 23:47   #11
imp86

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hakan EREN
Doğru söze ne denir...

Peki şöyle bir çözüm düşünülebilir mi?

Aslında çözüme geçmeden önce olması gereken hukuk bakımından avukatların taraf vekili olmadıkları dosyalardan da (talebini yazılı olarak sunmak şartıyla) fotokopi alabilmesi gerektiğine inandığımı ve savunduğumu belirtmek isterim. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu ve yeni bir yasal düzenlemeye muhtaç...

Gelelim Sayın Av. Gülgün'ün bahsettiğe soruna karşı düşünülebilecek çözüme:

UYAP'ta kayıtlı bir dava dosyasında iki tür belge mevcuttur.

Birinicisi, mahkeme tarafından yazılmış yazılar (müzekkere - duruşma tutanağı vs.) veya UYAP'a taraf vekilllerince sistem üzerinden gönderilmiş e-imzalı (ıslak imza içermeyen) dilekçeler.

İkincisi ise, taranmış belgeler (müzekkere cevapları - ıslak imza iel verilmiş dava ve cevap dilekçeleri, replik düplik vs.)

İkinci gruptaki belgeler ıslak imza içerdiğinden, umduğum yasal değişiklik yapılıncaya kadar, sistemde yapılacak bir çalışma ile görüntülenme ya da çıktı alma özelliği kaldırılabilir.

Birinci gruptaki belgelerden ise çıktı almakta herhangi bir yasal engel olmamalıdır zira bu belgelerde ıslak imza bulunmamakta ve belge üzerinde elektronik imza da görünmemektedir. (Aynen, taraf vekillerine verilen imzasız duruşma tutanakları gibi)

İşte ilk aşamada aklıma gelen çözüm bu... Ne dersiniz?

Selam ve saygılarımla...

Sayın Meslektaşım,

Konuyu okurken, ben de aynen Av. Gülgün hanımın takıldığı noktaya takılmış idim ki; iyi ki konuyu yanıtlamakta acele etmemişim ve bütün yanıtları okumuşum.

Önermiş olduğunuz çözüm her ne kadar ilk aşamada akla gelen çözüm gibi gözükse de ve vekaletname sunulmamış dosya içeriğinden örnek alabilme hususu da ayrı bir tartışma konusu olsa da UYAP sisteminde görüntü yahut çıktı alma özelliğinin kapatılması ifade etmiş olduğunuz ikinci grup belgeler bakımından ortaya çıkacak problemi gideremeyecektir. Nitekim, sistemin bu seçeneği kaldırmış veya önlemiş olması bu belgelere ulaşabilecek olan vekaletnamesiz meslektaşın çıktı ya da kopya almasına engel teşkil edemeyecektir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bir sürü freeware/shareware program mevcuttur. Ayrıca, en basitinden aklıma gelen "print screen" dahi iş görebilir.

Sonuç olarak, bence önermiş olduğunuz geçici çözüm Av. Gülgün hanımın dikkatimizi çektiği ve benim de aynen katıldığım hususu bertaraf edemez. Böyle olunca da, vekaletnamesiz başvuruların reddedilmesi, meslektaşların yorumunun aksine yasaya uygundur görüşündeyim. Ancak bu, sistemi beğendiğim ve uygulamaya taraftar olduğum anlamına gelmesin. Zira, Av. barış beyin ifade ettiği üzere vekili olunan dosya içeriğine dahi UYAP'tan ulaşmada zaman zaman yaşanan sıkıntılar, sistemin ne kadar kötü işliyor olduğunun göstergesidir.

Vekaletnamesiz dosya belgelerine UYAP'tan (hatta direkt mahkeme kaleminden) ulaşılması için ise Avukatlık Kanunu'nun m. 46 düzenlemesinde değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor ve bu bakımdan değerli meslektaşlarımın görüşlerine katılıyorum.

İyi akşamlar,

Saygılarımla,