Mesajı Okuyun
Old 17-05-2019, 13:41   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım

Alıntı:
Müvekkil kısıtlı olup, vasisinden vekalet aldık.

TMK: MADDE 462.- Aşağıdaki hallerde VESAYET MAKAMININ İZNİ gereklidir:
8. Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, DAVA AÇMA, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,

Husumet izni alındı mı?

Vasi, Vasilik kararına dayanarak, kısıtlıyı temsilen vekaletname verir.


Alıntı:
Açacağımız davada yetkili mahkemeyi davacının yerleşim yerine göre belirlememiz gerekiyor.

NEDEN ?

HMK.
Genel yetkili mahkeme
MADDE 6- (1) Genel yetkili mahkeme, DAVALI GERÇEK VEYA TÜZEL KIŞININ DAVANIN AÇILDIĞI TARİHTEKİ YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİDİR.
(2) Yerleşim yeri, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre belirlenir.


TMK.

MADDE 410.- Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen KISITLININ YERLEŞİM yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olunur.
MADDE 403.- VASİ, vesayet altındaki küçüğün veya KISITLININ kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve HUKUKi iŞLEMLERDE ONU TEMSIL ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

MADDE 448.- Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla VASİ, VESAYET ALTINDAKI KİŞİYİ BÜTÜN HUKUKİ İŞLEMLERİNDE TEMSİL EDER.

TMK: MADDE 462.- Aşağıdaki hallerde VESAYET MAKAMININ İZNİ gereklidir:
8. Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, DAVA AÇMA, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,

Davacı : Kısıtlı (A) adına Vasi (B)
Vekili : (C)


Mola...