Mesajı Okuyun
Old 15-03-2019, 05:35   #1
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Türk Yargı Etiği Bildirgesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun

Türk Yargı Etiği Bildirgesi

14.03.2019 tarih ve 30714 sayılı RG'de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskile...20190314-4.pdf
*
Hâkimler ve savcılar (1), görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, meslekî sorumluluk içinde davranan, bütün işlemleri ile karar ve davranışlarında insan ve toplum hayatına tesir edeceklerinin ve toplum nezdindeki saygınlıklarının korunmasının Türk yargısının itibarını da yükselteceğinin bilincinde olan ‘hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn’ insanlardır. Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde, hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürütürler. Bu bildirgede belirtilen etik ilkeleri içtenlikle benimser, gerek meslekî gerekse sosyal hayatlarında bu ilkeler doğrultusunda davranmaya onurları ve vicdanları üzerine söz verirler.

----------------------------------------------------------------
(1) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan hâkim ve savcıları ifade eder.
----------------------------------------------------------------

DEVAMI…
http://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dos...cb50d28b41.pdf