Mesajı Okuyun
Old 06-01-2012, 13:12   #5
Av. Aslı Kaya

 
Varsayılan

Sayın Gülgeldi,
Ruhsatsız silah taşıma veya ruhsatsız silah bulundurma halinde de suç oluşur. Taşıma ve bulundurma için iki ayrı ruhsat alınması gerekir.

6136 Sayılı Kanun madde 13 : Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması için şartlar;
madde 231 (5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, "bir yıl" veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder.
(Ek fıkra: 5560 - 6.12.2006 / m.23) (6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;
a) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması,
b) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
c) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi.