Mesajı Okuyun
Old 06-12-2011, 16:10   #1
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan Marka, Patent Ve Endüstriyel Tasarımlar Yönünden Belirsiz Alacak Davası

HMK düzenlemesi ile getirilen "Belirsiz Alacak Davası" kavramı Fikri Mülkiyet Hukuku'nun Marka,Patent&Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarımlara ilişkin Tazminat davalarında da uygulama alanı bulacaktır.

Bu kapsamda aşağıda Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'in Belirsiz Alacak Davası başlıklı kitabından bir kısmı alıntılıyorum:

Alıntı:

Patent Haklarının Korunmasında Yoksun Kalınan Kazancın Belirsiz Alacak Davasında Talep Edilmesi

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 141. maddesine göre,

Patent üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 140 ıncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) bendlerinde belitilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün üretilmesi veya usulün kullanılmasında patent konusu buluşun ekonomik bakımından önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.

Görüldüğü gibi hakim burada davacının talebi yanında 140. maddesinin a ve b bentlerindeki değerlendirme usullerinden birisi seçilmişse, kazancın hesaplanmasında makul bir payın eklenmesine de karar verilebilir. Bu miktarı da hakim kendisi belirleyecektir, bu nedenle davacının bu miktarı dilekçede tam olarak belirlemesi mümkün değildir.


Markaların Korunmasında Yoksun Kalınan Kazancın Belirsiz Alacak Davasında Talep Edilmesi

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 67. maddesine göre,
"Marka üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 66 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) veya (b) veya (c) bendlerinde belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse; mahkeme, ürünün satışında markanın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir."

Burada da hakim kazancın hesaplanmasında eklenecek makul bir payı kendisi belirleyerek hüküm verecektir. Dolayısıyla davacının talepte bulunması yeterli olacak ve fakat bunu belirlemesi gerekmeyecektir.


Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Yoksun Kalınan Kazancın Belirsiz Alacak Davasında Talep Edilmesi


554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 53. maddesine göre,
Tasarım hakkı üzerinde tasarruf yetkisi olan kişi, yoksun kalınan kazancın hesaplanmasında, 52 nci maddede belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse, mahkeme, ürünün üretilmesi için tasarımın ekonomik bakımdan önemli bir katkısının bulunduğu kanaatına vardığı takdirde, kazancın hesaplanmasında makul bir payın daha eklenmesine karar verir.


Bu maddede de yoksun kalınan karın tam olarak belirlenmesi davacıdan davayı açarken beklenmeyecektir. Davacının makul bir payın eklenmesini talep etmesi yeterli olacaktır. Hatta davacı 52. maddede belirtilen değerlendirme usullerinden birini seçmişse, hakim bu payı kendisi belirleyip yoksun kalınan kara ekleyecektir.

Kaynak: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Belirsiz Alacak Davası (HMK m.107), s. 84,85,86