Mesajı Okuyun
Old 29-09-2006, 19:39   #2
Jeanne D'arc

 
Varsayılan

Taraf olmadığı bir icra dosyasından hareketle D hakkında işlem yapılamaz. Farklı icra dosyası aynı borçtan kaynaklı ise; bu halde D'nin ibrası sadece ilgili dava ve icra takip dosyasına mı münhasırdır yoksa mezkür olaydan kaynaklı tüm borcun mu ibrasıdır buna bakmak gerekir.

Aynı borçtan dolayı, farklı icra dosyasından C hakkında işlem yapılması durumunda; D'nin ibra edilmesi ile tüm borcun sona erip ermediği hususu önemlidir. Yani D'nin ibra edilmesi; sadece D açısından mı borcu bitiriyor yoksa tüm borç mu ortadan kalmıştır? D ile takibin tarafları arasındaki hukuki ilişki bu bakımından önemlidir. Müşterek-mürteselsil borçlu olup-olmaması belirleyici olabilir.