Mesajı Okuyun
Old 09-01-2009, 17:07   #3
halit pamuk

 
Varsayılan

1. Hukuki sebebi HUMK.91 ila 95 i göstermişiniz bu davadan feragattir.Sonucu maddi anlamda kesin hükümdür.

2. Eğer şimdilik kaydıyla davadan vazgeçtiğini söylerseniz bu davanın geri alınmasıdır.Ve davlının rızası gerekir."Bir dava açıldıktan sonra, istisnai haller dışında davacı davadan feragat edebilir veya davayı takipten sarfınazar edebilir, yani davayı geri alabilir. Kanunda, davadan vazgeçme adı altında düzenlenmiş herhangi bir kurum yoktur. Bununla birlikte, uygulamada gerçekte davadan feragat edilmesinin amaçlandığı durumlarda, davacı tarafın veya vekilinin davadan vazgeçtiğine dair beyanda bulunduğu ve bu beyanın genellikle mahkemelerce davadan feragat şeklinde nitelendirildiği bilinmektedir. Feragat davaya son veren bir işlemdir.

Davasından feragat eden davacı, dava dilekçesinin talep sonucu bölümüne konu ettiği haktan vazgeçmiş olur. Feragat herhangi bir şarta bağlanamayacağı gibi, davadan feragat edildiğine ilişkin iradenin açık ve kesin bir dille bildirilmiş olması da zorunludur. Bu nitelikteki bir feragat davalı tarafın veya mahkemenin kabulüne bağlı değildir ve kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Buna karşılık, davanın geri alınması, davaya konu haktan vazgeçilmesi anlamında değildir, ileride aynı yönde bir davanın açılması hakkı saklı tutulmaktadır ve bu nedenle de, geri alma davalının kabulüne bağlıdır. Somut olayda davacıların dilekçelerinde, diğer davalılar hakkındaki davaya halel gelmesi kaydıyla ve her ihtimale karşılık bu davalı hakkındaki dava hakkı saklı tutularak, şimdilik bu davalı hakkındaki davadan vazgeçildiği belirtilmiştir. Bu beyanın, davadaki talep sonucundan açık, kesin ve koşulsuz biçimde bir vazgeçme yi içermediği, tersine, anılan davalı hakkındaki dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ve şimdilik davadan vazgeçildiğinin açıklandığı görülmektedir. Dolayısıyla, bu beyanın, davadan feragat değil, davanın geri alınmasına ilişkin olduğunun kabulü gerekir."( HUKUK GENEL KURULU E. 2005/11-242 K. 2005/249
T. 13.4.2005)3. Eğer davanın atiye bıraktığını beyan ederseniz bu bazı yargıtay dairelerine göre davanın geri alınması bazı daireler göre ise 409 dur.

4. Kanaatimce davanın tekrar açılması olasılığını gözeterek duruşmada davayı takip etmediğinizi söylemek en iyi yoldur.