Konu: Evlat Edinme
Mesajı Okuyun
Old 11-10-2008, 13:28   #10
taylan

 
Varsayılan

hernekadar evlatlık ilişkisi mahkeme kararıyla kurulur ve o andan sonra hüküm ifade ederse de öncesinde evlatlık verilecek küçüğün ana ve babasının rızası aranır.verilen rızanın (hukiki işlemin ) hukukun emredici hükümlerine,genel ahlaka aykırı oması veya imkansız olması halinde mukedderatı mutlak butlanla hükümsüz olmasıdır.olayda durumdan pişman olan ana babanın elinde hukuki bir imkan vardır o da süresi içinde (6 hafta) tutanağa geçirilmiş rızalarını yine aynı usulle geri almaktır.şayet bu hak düşürücü süre sukut ile geçirilmişse bu taktirde MK.318 gereği C.savcısı veya her ilgi evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.hakim yeni durumda çocuğa vasi de atayabilir.dava hakkının kullanılması bakımından da hak düşürücü sürelere uyulmalıdır.bunlar sebebin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl ve her halde evlat edinme işleminin tamamlanmasından sonra 5 yıldır.MK.319