Konu: Evlat Edinme
Mesajı Okuyun
Old 18-08-2008, 22:38   #4
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Evlat edinme ilişkisini Borçlar Hukuku anlamında sözleşme olarak nitelendirme doğru değildir. Söz konusu ilişkiyi kuran esas güç devletin mahkemesinin iradesidir.

Madde 315- Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eşlerden birinin oturma yeri mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi kurulmuş olur.


Evlat edinme kararının verilmesinden önce mahkemece bir araştırma yapılması gerekmektedir ve bu araştırma evlat edinme ilişkisinin esaslı bir unsurudur.

II. Araştırma
Madde 316- Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan her türlü durum ve koşulların kapsamlı biçimde araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün alınmasından sonra karar verilir.
Araştırmada özellikle evlât edinen ile edinilenin kişiliği ve sağlığı, karşılıklı ilişkileri, ekonomik durumları, evlât edinenin eğitme yeteneği, evlât edinmeye yönelten sebepler ve aile ilişkileri ile bakım ilişkilerindeki gelişmelerin açıklığa kavuşturulması gerekir.

Söz konusu durumlar araştırılmalı ve daha sonra karar verilmelidir. Bu araştırmada mahkemeyi yanıltan durumun sonradan ortaya çıkması halinde Cumhuriyet Savcısı veya her ilgili mahkemeye başvurarak ilişkinin kaldırılmasını isteyebilir.

2. Diğer noksanlıklar
Madde 318- Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, Cumhuriyet savcısı veya her ilgili evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir.
Noksanlıklar bu arada ortadan kalkmış veya sadece usule ilişkin olup ilişkinin kaldırılması evlâtlığın menfaatini ağır biçimde zedeleyecek olursa, bu yola gidilemez.

Söz konusu olay açıkça kamu düzenine aykırıdır ve ilişkinin kaldırılması talep edilebilir.