Mesajı Okuyun
Old 07-02-2004, 23:56   #24
seyyah

 
Varsayılan

Merhaba,
Hukuk Usulü'nün 459. maddesi diğer haller dışında esas hükümdeki hesap hatalarının da mahkemece düzeltilebileceğini açıkça hükme bağlamış. Ancak her iki yanı dinlemek kaydıyla. Somut olayda bir maddi tazminat tutarından söz ediliyor. Konuşulması ve açıklanması gereken husus öncelikle düzeltmenin bir hesap hatasına bağlı olup olmadığı, düzeltmeden önce tarafların yasa deyimiyle istima olunup olunmadıkları...
bunlar açıklığa kavuşmadan konuyla ilgili tam bir yargıya varmamak gerekir.