Mesajı Okuyun
Old 07-02-2004, 21:23   #22
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Sayın gürörer,

Maddi hatalar elbetteki re'sen düzeltilebilir. Bu konuda sanmıyorum ki hiç bir meslektaşım, aksine fikir beyan edecek olsun!

Sorun kanımca şudur:

Dava, maddi tazminat değil de manevi tazminat davası olsaydı, maddi hata vardır demek kolay olur muydu?

Maddi tazminat davalarında dava konusu zarar tespit edilip hüküm tesis edildiğinden, zarar dosya kapsamıyla belirlenebilir..

Ancak, hakimin takdirine bağlı olarak tutarı belirlenebilen manevi tazminat davalarında her zaman için maddi hata yaptım demek mümkün olmayabilir..

Herkesce önceden bilinen bir rakamı eksik veya fazla yazmak kolaylıkla maddi hatanın varlığına işaret eder. Kimse de itiraz edemez.

Ama, tutarı hakimin vereceği karar ile somutlaşan bir olayda maddi hata yapıldığı söylense de insanların içine kurt düşer..

Ben olayda hakimin kastının olmadığına yürekten inanıyorum. Maddi hatanın olduğunu düşünüyorum.

Bu olayı fazlaca abartmanın da hatalı olacağına inanıyorum.

Saygılarımla.