Mesajı Okuyun
Old 07-02-2004, 21:09   #21
gurorer

 
İnceleme maddi hataların hakimce resen düzeltilmesi ve temyiz

Saygıdeğer arkadaşlar,
pekçoğunuzun malumudur ki dosyanın özüne dokunmayan, "maddi hata" olarak nitelendirilebilecek hataları hakim, resen; herhangi bir müracaatın varlığını beklemeden kendisi düzeltebilecektir. Kaldı ki bu tür maddi hatalarda yargıtay da herhangi bir şekilde kararı bozma yoluna gitmemekte, yerinde düzeltilebileceğinden bahisle dosyayı ilgili mahkemesine iade etmektedir.


Bir diğer konu da karar duruşmasına iştirak etmemiş sayın arkadaşımızın da endişesi yersiz. Zira; karşı tarafın temyizi ile yargıtaya gönderilmiş olan dosya taraflardan birine geçerli tebligat yapılmadığından bahisle yerel mahkemeye iade edilecek, bu arkadaşımıza gerekli tebligat yapıldıktan sonra temyiz hakkını kullanması sözkonusu olabilecektir. Dolayısı ile karar düzeltme yoluna gitmek gibi ekstra külfetlerle karşılaşılmayacaktır. Yani bu meslektaşımzın gerekçeli kararda var gösterilmiş olması önem arz etmeyecektir. Zira hepimizin malumudur ki bu gibi hallerde önemli olan duruşma tutanaklarıdır.

Ayrıca büyük fedakarlıklarla dosyaların altından kalkmaya çalışan, avukat arkadaşlarımız yıllık ortalama 100 civarında esaslı dosya ile uğraşırken yıllık 2000-2500 civarında dosyayla adeta boğuşan sayın hakimlere arkadaşlarımızın bu kadar yüklenmelerini de haklı bulmuyorum. Özellikle tenkitte bulunan arkadaşların büyük şehirlerde çalışan ve hakimlerin üzerinde bulunan yükten haberdar olan arkadaşlarımız tarafından yapılması bana ayrıca manidar geldi. Yoksa biz hakimlerin de insan olduklarını unutuyor muyuz? Hele hele hata yaptıklarını kabul edip de bu eleştirilerin getirilmesini hiç haklı bulmuyorum. Yoksa kastı, hataya tercih mi ederdik? bunun da ayrıca tarafınızdan düşünülmesini rica ederim.

Herkese içten saygılarımla...