Mesajı Okuyun
Old 23-08-2020, 16:55   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

- Arkadaşınız ile diğer kişinin arasında karşılıklı hakaret olduğunu, bu kişinin sizi ve arkadaşınızı mahkemeye vermemesi için arkadaşınızdan 2000 TL para istediğini, karşı tarafın haklılık payının olup olmadığını sormaktasınız.

-Türk Ceza Kanunu 129/3 maddesine göre mahkeme karşılıklı hakaret durumlarında taraflara ceza vermeyebilir veya verilecek cezayı 1/3 oranına indirebilir. Ayrıca siz hakaret etmemişseniz zaten sizin hakkınızda dava açılmayacaktır.

Alıntı:
Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret
(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

-Hak kaybına uğramamak için bir avukattan hukuki yardım almanızı öneriyoruz.