Mesajı Okuyun
Old 16-10-2019, 11:17   #1
Av. Gamze USTA

 
Varsayılan "İhtiyati Tedbirin itiraz üzerine kaldırılması" Ara Kararına karşı İstinaf kanun yoluna başvurulması

Merhaba;

Davalı olduüumuz tazminat davasında müvekkil aleyhine tarafımız dinlenilmeden ihtiyati tedbir kararı verildi. Akabinde İtirazımız üzerine duruşma açılarak ihtiyati tedbir kararının kaldırılması şeklinde ara karar verildi.

Sorum ihtiyati tedbirin kaldırılması ara kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olması bu kararın icrasını yani tedbirin kaldırılmasını engeller mi ?

HMK m.394/5 : İtiraz hakkında verilen karara karşı, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Kanun yoluna başvurulmuş olması, tedbirin uygulanmasını durdurmaz.

denilmektedir. Kanun yoluna başvurulmuş olması , Kıyas yolu ile tedbirin kaldırılmasının uygulanmasını da durdurmaz şeklinde yorum yapılabilir mi ?