Mesajı Okuyun
Old 12-07-2018, 17:04   #1
cmuk

 
Varsayılan Mimari proje bedelinden arsa sahibinin sorumluluğu

İyi çalışmalar, müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşme noterden ve usulüne uygundur. Sözleşmeden sonra müteahhide proje yaptırma ve sair işlemler için vekaletname verilmiştir. Sözleşmede mimari proje bedelinden müteahhidin sorumlu olduğu yazılıdır. Müteahhit mimari projeyi çizdirmiş ancak bedelini ödememiştir. Mimar tarafından arsa sahibine karşı ilamsız takip yapılmış itiraz edilmiştir. İtirazın iptali davası açılmıştır.

Sözleşmede mimari proje bedelinden müteahhidin sorumlu olduğu yazmasına rağmen verilen vekalet nedeni ile miteahhidin arsa sahibi adına iş yaptığı ve arsa sahibinin mimari proje bedelinden sorumlu olduğu iddia edilebilir mi?