Mesajı Okuyun
Old 15-04-2010, 00:53   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan pascalinho
asıl sorum budur.

Önce yüzde hesabı yapacaksınız. Yüzde hesaplamasıyla bulduğunuz sonucu ''asliye hukuk mahkemesinde asgari ücret olan 1000 TL'' ile karşılaştıracaksınız:
- 1000 TL den az ise 1000 TL olarak avukatlık ücreti alacaksınız.
- 1000 TLden çok ise hesapladığınız yüzde hesabından çıkan miktarı alacaksınız.

Sizin örneğinizdeki 120 TL miktarı 1000 TLden az olduğuna göre 1000 TL makbuz kesmeniz gerekir.

Kural aşağıda sunulmuştur:

AAÜT
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az olamaz.

Açılaması :
İşin konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti üçüncü kısımdaki yüzde hesabına göre nisbi olarak belirlenir. Belirlenen bu nisbi ücret, ikinci kısım ikinci bölümdeki maktu ücretten az olamaz. İstisnaları AAÜT 12.maddesinde saklıdır.