Mesajı Okuyun
Old 14-04-2010, 11:21   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Vergi hukuku açısından ve avukatlık hukuku açısından asgari ücretin altında ücret makbuzu kesilmesi sakınca yaratır kanısındayım.

Avukatın müvekkili ile yaptığı ücret sözleşmesi asgari ücret tarifesini hükümsüz kılmaz:

AAÜT

Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) ....... Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu tarife hükümleri uygulanır.