Mesajı Okuyun
Old 08-11-2006, 09:45   #4
Hasan Bahadır Büyükavcı

 
Varsayılan

Olayımızda çocuk A ile B nin evliliği devam ettiği sürede açıldığı için B babalık karinesi hükmü uyarınca doğan çocuğun babasıdır.
A. Babalık karinesi
Madde 285.- Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.
Ancak B soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir.
I. Dava hakkı
Madde 286.- Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır.
B kendisinin Çocuğun babası olmadığını isğat etmesi gerekir.
1. Evlilik içinde ana rahmine düşme
Madde 287.- Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse davacı, kocanın baba olmadığını ispat etmek zorundadır.
2.soruya gelince.
Madde 291.- Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmesi hâllerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi davasını açabilir.
Çocuğun B ile ilişkisi kesildikten sonra C ile olan ilişkisi şu hüküm çerçevesinde kurulabilir.
Madde 301.- Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler.(Babalık hükmü davası)