Mesajı Okuyun
Old 26-08-2008, 14:55   #1
denipre

 
Varsayılan Hisseli tapunun icra satışı ,diğer hissedarların durumu

Sevgili meslaktaşlar ,Bir olayda hisseli malik olunan taşınmazda ,başka hissedarın borcundan dolayı icradan kıymet takdiri raporu tarafımıza tebliğ ediliyor.Taşınmaz bir apartman .Bodrum ve zemin katta dükkanlar ve normal katlardan müteşekkil.Müvekkil ise kat sahibi.Her hissedarın ve borçlunun yeri sabit.Ancak tapu hisseli olduğundan ,borçlunun hissesi satılacak.
Bu satışta müvekkilin sahibi olduğu taşınmaz ve diğer taşınmazların satış sürecinde durumu ne olacaktır?Apartman arsa dahil tamamen satışa çıkıp ,borca konu hiiseye isabet eden pay mı satılacaktır.?
Yoksa borçlunun oturduğu daire hisse nispetinde mi satılarak paraya çevrilecektir.Diğer hissedarların haklarına halel gelmemesi açısından neler yapılabilir ?(kıymet takdirine itiraz vs.bu itiraz itiraz etmeyen diğer malikleri bağlar mı) saygılar...