Mesajı Okuyun
Old 19-08-2008, 10:26   #13
TRINITY

 
Varsayılan

Sayın Demokles,
Senetle ilgili kısım için eğer elinizde İ.İ.K md 68/a da bahsedilen belgelerden biri varsa takibe itiraz etmeniz, aksi takdirde icrayı durdurmasa dahi menfi tespit davası açmanızı öneririm.
Tv'de mevcut ayıp içinse tüketici hakem heyetine başvurmanız sonrasında ise tüketici mahkemesine dava açarak, 4 seçimlik haktan birini kullanmanızı öneririm.
Ayrıca elinizde borcun ödendiğine dair makbuzlar varsa alacaklıyı TCK 156 uyarınca şikayet edebilirsiniz.
Alıntı:

MADDE 156 - (1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir.

Saygılar...