Mesajı Okuyun
Old 18-08-2008, 17:56   #11
Av.Armağan ÖZMEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Alıntı:

Yazan armiOlayda bir kambiyo senedi var ve kambiyo senedi ile birlikte buna bağlı olarak bir de asıl borç ilişkisi var.Kambiyo senedinin düzenlenmiş olması asıl borcu ortadan kaldırmayacağına göre ve asıl borç da eksik ifa edildiğinden borca itiraz edilebileceğini düşünmekteyim.


Senet asıl borç ilişkisinden bağımsız değilmidir?

Borçlar Kanunu

Madde 114 - Borcun tecdidi akitten vazıh surette anlaşılmak lazımdır.

Hususiyle mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde bulunmak veya yeni bir alacak senedi veya yeni bir kefaletname imza etmek, tecdidi tazammun etmez.

Bununla beraber, bu hükmün aksine dair akdolunan mukaveleler muteberdir.

burda demek istediğim asıl borç ilişkisi varlığını korumaktadır.Asıl borç ilişkisi ortadan kalkmamıştır.Dolayısıyla, asıl borç ilşkisine dayanılarak malın ayıpsız olanı ile değiştirilebileceğini veya bedelde indirim yapılabileceğini düşünüyorum.İspat konusunda ise çok emin olmamakla birlikte noterden çekilen ihtarname ile tanık müeessesinden yararlanılabilir sanırım.

Peki sizce borcu ödeyip ayrı bir dava mı açmalı?