Mesajı Okuyun
Old 20-06-2005, 12:41   #3
avuka8890

 
Varsayılan

Akpunar üstadım, ilginize teşekkürler.

Yapmış olduğumuz haczedilemezlik şikayetinin süresinde olduğu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı ile kesinleşmiştir. Ancak, maalesef belirtmeliyim ki, ihaleden itibaren yaklaşık 2 yıl geçmiş durumda. ihalenin feshini talep edebilme süreleri, ihale tarihinden itibaren 7 gün, en geç 1 yıl olduğundan bu yolun kapalı olduğu kanısındayım. Ancak ihalenin feshi sebebinin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararının kesinleşmesinden sonra doğduğu kabul edilirse, (zira satışın usulsüz tebligata dayalı olduğuna yönelik karar henüz kesinleşmemiştir. Zira karşı taraf karar düzeltme yoluna gitti.) 1 yıllık sürenin geçmediği iddia edilebilir mi? Ancak kanun metni de çok net. İİK. 134/son: "Şu kadar ki, bu müddet, ihale tarihinden itibaren 1 seneyi geçemez" diyor.

İyi çalışmalar.