Mesajı Okuyun
Old 20-05-2005, 13:23   #2
MİNA

 
Varsayılan

Sayın Mehmetaytekin,
Yazdığınız ilk pararaftaki hususları şahit belge vs.(reklamlarla ilgili gzt.ilanları, %20 Beled.Tüz.Ortaklığının ispatı gibi) hususlarla ispatlayabilirseniz;
''MK.Madde 2 - Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır.

Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Madde 3 - Kanunun iyiniyete hukuki bir sonuç bağladığı durumlarda, asıl olan iyiniyetin varlığıdır.

Ancak, durumun gereklerine göre kendisinden beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz.''

diyen madde hükümlerinden faydalanabilirsiniz.
Anlattığınız kadarıyla Belediyenin tutumu İyiniyet ve Dürüstlük Kuralları ile bağdaşmamakta.

Yalnız burada L.t.d. şirket sadece kendi malvarlığı ile sorumlu olacaktır.

Yine ifadenizde,
''Tapu itali davasında da; Belediye, vekilinin birine ihalenin feshi için açtırdığı davayı, diğer vekiline kabul ettirmiş ve ihaleye ilişkin encümen kararını 2. bir kararla geri alarak, hukuktaki boşluklardan da istifade edip Tapunun iptaline ve binaların yıkılmasına karar verilmesini sağlamış ve arsayı geri almış. Kısaca şirketin mal varlığını alıp şirketi boşaltmış ve şirketi feshetmek için uğraşıyor. BİZLERİ MUHATAP OLARAK KABUL ETMEYİP, GİDİN HAKKINIZI ŞİRKETTEN ALIN DİYOR . '' diyorsunuz.Böyle ise hakkın kötüye kullanılmasından da öte hukuka aykırılıklar söz konusu gibi gözüküyor.
Mina