Mesajı Okuyun
Old 19-05-2005, 16:11   #1
mehmetaytekin

 
Varsayılan Husumet Konusunda Yardım...

..Belediyesi, tatil kenti yapmak ve Devre mülk şeklinde satmak amacıyla % 20 Belediye Tüzel kişiliği ortaklığıyla ..Ltd.şirketini kurmuş, mülkiyeti belediyeye ait olan bir arsayı ihale ile şirkete satmış, tapu şirket adına tescil edilmiş, Belediye inşaat ruhastı vermiş, şirkete belediye binasından oda tahsis etmiş, inşaat şantiyesinde çalışmak için Belediye personelini şirkette görevlendirmiş, Belediye öncülüğü ve güvencesinde inşaat çalışmalarına başlanmış, diğer yandan da devre mülk satışlarının yapılmasi için sözleşmelere Belediye’yeyi temsilen imza atması için yetkili tayin etmiş daha sonra şirket kuruluşuna dair bakanlar kurulu kararını, tescilli arsa tapusunu, ruhsatı, belediyenin öncülüğünü ve güvencesini belirten sözleşmeleri koyarak tanıtım broşürleri hazırlatmış, ulusal televizyon ve gazetelerde Projenin belediyenin öncülüğü ve güvencesinde yapıldığını belirten reklamlar vermiş ve satışlara başlamış.

Belediye, basın bildirisiyle temel atma törenini ilan etti ve bizleri otobüslerle tören alanına götürdü. Resmi törende konuşma yapan Belediye Başkanı ve idarecileri; belediyenin güvencelerin anlatıp, devre mülk alıcılarının ödemelerini zamanında yapması halinde projenin 1998 yılında hizmete alınacağını ve yapılan ödemelerin teminatının Belediye olduğunu söylediler. Bu güvenceleri görünce bende 30 ay sonra teslim almak üzere kendim üye olduğum gibi tanıdıklarımında üye olmasını sağladım.

Belediye şirketi, bir yılda inşaatları tamamlama aşamasına getirdi. Biz devre mülkümüzü teslim alacağız diye beklerken duyduk ki, Belediye inşaat ruhsatını iptal edip çalışmaları durdurmuş, daha sonra tekrar çalışmalara izin vermiş ve tatil keniti inşaatlarını şirket kısmen tamamladı ve bizler 2001 yılında tatil yapmaya başladık ama bir türlü tapumuz verilmedi. Araştırmalarım sonucu Belediyenin kendi şirketine karşı tapu iptali ve şirketin feshi davalarını açtığını ögrendim.

Tapu itali davasında da; Belediye, vekilinin birine ihalenin feshi için açtırdığı davayı, diğer vekiline kabul ettirmiş ve ihaleye ilişkin encümen kararını 2. bir kararla geri alarak, hukuktaki boşluklardan da istifade edip Tapunun iptaline ve binaların yıkılmasına karar verilmesini sağlamış ve arsayı geri almış. Kısaca şirketin mal varlığını alıp şirketi boşaltmış ve şirketi feshetmek için uğraşıyor. BİZLERİ MUHATAP OLARAK KABUL ETMEYİP, GİDİN HAKKINIZI ŞİRKETTEN ALIN DİYOR.

Devre mülklerin Tüketici yasası kapsamına alındığını ögrenmem üzerine, Tüketici Mahkemesinde Belediye ve şirkete karşı malımın teslimi, olmadığı takdirde sözleşmenin feshiyle ödediğim bedelin tarafıma ödenmesine ilişkin bir dava açtım.

BU DAVADA ;

Davalı şirket, iyi niyetli olduğunu, tapulu arsası üzerine belediyenin verdiği ruhsata istinaden yaptığı yerden belediyece verilen yetkiye istinaden satış yaptığını, tüm engellere rağmen inşaatı tamamlatarak tatil kentini kısmen teslim ettiğini ortağı belediyenin tapuyu geri alması ve tatil kentinin tasarrufunun belediyede olması sonucu elinde bir imkanı ve malı kalmadığını, hakkımızı belediyeden almamız gerektiğini savunuyor.

Davalı Belediye ise, Belediye ile yapılan bir sözleşmenin olmadığını, kurumun sorumluluğunun bulunmadığını, tek sorumlunun davalı şirket olduğunu, belediye açısından husumet yokluğu sebebiyle davanın red edilmesi gerektiğini savunuyor.

Bahse konu bu dava esasa ilişkin beyanların sunulması aşamasında olduğundan, bu hususta yardım ve desteğinize ihtiyacım oldu. Yardımcı olacağınızı umar, şimdiden teşekkür edip saygılar sunarım.

Aleni vaadleri olan ve garantör durumundaki davalı belediye’nin davada sıfatının olması için lütfen hukuki olarak yardımcı olunuz !

Ayrıca bu sıkıntıdan kurtulabilmem açısından, mümkünse başka hukuki yol gösteriniz.

Belediyece dolandırılmış bir kişi olan bu garibe eğer yardımcı olursanız, benim gibi yüzlerce belki binlerce kişiyi kurtarmış olacaksınız!